Kausi 2021

Team Equusin tarkoituksena on tukea Ratsastusseura Equus ry:n jäsenten kilparatsastusta tavoitteellisesti samalla
edistäen hyvää hevostaitoa ja hevosten sekä ratsastajien hyvinvointia. Teamiin valitaan eri ikäisiä
kilparatsastajia. Kauden alussa jäsenille asetetaan tavoitteet yksilö- ja joukkuetasolla ja niiden
saavuttamiseksi tehdään yhdessä työtä.


Team Equusin toimintaa organisoi työryhmä sekä Ratsastusseura Equusin hallitus. Työryhmän muodostavat
Jonna Aaltonen, Kielo Kestinmäki ja Natalia Tuomola.

1. Jäseneksi hakemisen kriteerit
Teamiin voi hakea vähintään aluetasolla kilpaileva lapsi-, juniori-, nuori- tai senioriratsastaja. Ratsastajalla
tulee olla tavoitteelliset ja realistiset suunnitelmat valmentautumiseen ja kilpailemiseen. Hakijan tulee olla
Ratsastusseura Equus ry:n jäsen viimeistään 1.1.2021 alkaen ja valitun tulee edustaa seuraa kilpailuissa
kaudella 2021.

2. Jäseneksi hakeminen, hakuaika
Hakuaika julkistetaan vuosittain ja vuonna 2021 se on 1.12-15.1.2021. Hakemuslomake on palautettava
viimeistään 15.1.2021. Valinnoista ilmoitetaan henkilökohtaisesti 30.1.2021 mennessä.

3. Jäseneksi valitseminen
Päätöksen valitsemisesta tekee Team Equus -työryhmä sekä ratsastusseura Equusin hallitus. Päätös on
voimassa kalenterivuoden. Valinnassa huomioidaan hakijan edelliset kilpailukaudet, tavoitteellisuus sekä
tulevaisuuden näkymät.

4. Sitoutuminen sääntöihin
Jäsen sitoutuu olemaan käytettävissä joukkuekilpailuihin, jotka on asetettu kaudelle tavoitteeksi. Teamin
muita arvoja ovat hyvät hevostaidot, hevosten hyvinvointi ja toisten teamilaisten tukeminen ja
kannustaminen.

5. Sponsorit ja yhteistyökumppanit
Kaikkien jäsenten tavoitteena on saada Team Equusille sponsorirahaa tai muuten järjestää varainkeruuta
vähintään 150 EUR/jäsen/kausi. Ratsastajilla on myös mahdollista käyttää omia sponsoreitaan esim. SRL.n
ohjeen mukaisesti. Varat käytetään yhteisesti työryhmän ja ratsastusseura Equusin hallituksen päätöksen
mukaisesti.

6. Saatujen rahojen jakaminen
Jäsenten keräämät rahat käytetään Team Equus -työryhmän ja ratsastusseura Equusin hallituksen
määrittämällä tavalla jäsenten hyväksi kauden aikana. Ensisijaisena kohteena ovat ratsastajan fysiikka- ja
mentaalivalmennus sekä erilaiset yhteiset asiantuntijaluennot ja tapahtumat. Edustusasut kustannetaan
tilanteen mukaan joko itse tai Teamin rahoista.

7. Jäsenyyden irtisanominen
Jäsenyys voidaan irtisanoa painavasta syystä kesken kauden ja päätöksen erottamisesta tekee Team Equus -
työryhmä ja ratsastusseura Equusin hallitus. Lievemmässä rikkeessä annetaan kirjallinen huomautus.

Haku kaudelle 2021

Hakuaika ensi kaudelle on 1.12.2020-15.1.2021.

Täytä oheinen hakulomake huolellisesti ja lähetä se viimeistään 15.1.2021 sähköpostilla osoitteeseen natalia.tuomola (at) gmail.com.