Equusissa tapahtuu

Mitä toivoisit seuran toiminnalta vuonna 2024 ja tulevaisuudessa? (vastaukset anonyymeinä)